EĞİTİM HİZMETLERİ

ENTEGSİS Eğitimi kurumsal gelişiminin en temel unsurlarından birisi olarak görmektedir. ENTEGSİS uygulamaya aldığı “ENTEGSİS Eğitim Yönetimi Süreci” kapsamında hem öncelikli olarak ENTEGSİS çalışanlarının hem de ENTEGSİS paydaşlarının (eko sisteminde bulunan firmaların) çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını gidermektedir. Bu süreç kapsamında genel olarak iki tür eğitim hizmeti verilmektedir. Mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri.  Çalışanların mesleki bilgilerini artırmak üzere birimlerin talep ettikleri eğitimler (aktif pazarlama teknikleri, iş zekası ürünlerinin geliştirilmesi, mobil hizmetler, bulut bilişim, proje yönetimi, müşteri ilişkilerini yönetimi, yazılım kalite güvencesi vb.) ile çalışanların zaman yönetimi, stres yönetimi, sunum yönetimi, inovasyon yönetimi, değişim yönetimi, stratejik yönetim vb. gibi konularda bilgi, deneyim ve anlayışlarını geliştirmek üzere kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir.

 

Yönetimin, çalışanların ve ENTEGSİS eğitim analizlerinin neticesinde ENTEGSİS'in yıllık eğitim ihtiyaçları belirlenmekte ve bütçelenerek yönetimin onayı ile yıllık eğitim planı hazırlanıp kurum içerisinde ilan edilmektedir. Eğitim hizmetleri bu plana dayalı olarak yürütülmektedir. Yıl içerisinde gerekli görülen eğitimler eğitim planına dahil edilebilmektedir. ENTEGSİS eğitim hizmetleri süreç kapsamında genel olarak ”eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitmenlerin temin edilmesi, eğitim metaryellerinin hazırlatılması, eğitim organizasyonun yürütülmesi, eğitim etkinliğinin ölçülmesi ve katılımcılara geri beslemelerin yapılması” şeklinde yürütülmektedir.

ENTEGSİS AKADEMİ aynı zamanda ENTEGSİS çalışanlarının  hizmet kalitesini artırmak üzere sertifika eğitimleri vermekte ve İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinin işbirliği ile çalışanların kendi uzmanlıkları çerçevesinde sertifikalandırılması çalışmalarını da gerçekleştirmektedir.

ENTEGSİS AKADEMİ aynı zamanda çözüm ortaklarının ve müşterilerinin eğitim ihtiyaçlarını da karşılamak üzere programlar gerçekleştirmekte, sertifika eğitimleri vermekte, sertifikasyon çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bir yandan çözüm ortaklarının verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflerken diğer taraftan müşterilerinin kendi süreçlerinin kalitesini artırmaya katkı üretmeyi hedeflemektedir.


ENTEGSİS
 

Masaüstü ve Mobil uygulamarı ile gerçek zamanlı çalışma.

Zamandan ve aşırı iş gücünden tasarruf.

İsteğe bağlı olarak geliştirme sürekliliği.
 

Kullanıcı dostu arayüz ve entegre sistem.

Basit ve anlaşılır arayüz ile kullanım kolaylığı.

Uzaktan erişim, işlemlerde güvenli ve hızlı bağlantı.

0212 671 83 86

Canlı Yardım

Demo Talep Formu

Modül Talep Formu